עצב הפנים וגידולי בסיס הגולגולת הצידי:

אבחון מעקב וטיפול בגידולי בסיס הגולגולת מסוג:

 • שוואנומה וסטיבולרית

 • מנינגיומה

 • גלומוס (פאראגנגליומה)

 • ממאירות של תעלת השמע

 • גידולי עצב הפנים

 • מחלות לא גידוליות המערבות את בסיס הגולגות:

  •  כולסטאטומה

  • אפידרמואיד

  • דלף נוזל שדרה